Tradicinis (Franklino) žaibolaidis

Pasyvinė žaibosaugos sistema

Aukščiausiais pastato taškais pravedama viela, kaip žaibo priėmėjas. Saugus žaibo iškrovos nuvedimas į žemę tiesioginio žaibo smūgio atveju.

Susisiekime šiandien
Author

Kas tai?

Pasyvioji žaibosaugos sistema (Tradicinė, Franklino žaibolaidis), tai išorinė žaibo ėmiklių, nuvediklių ir įžeminimo kontūro visuma. Nelaimės atveju saugiai priimanti bet kokio galingumo žaibo išlydį ir saugiai nuvedanti jį į žemę, kur įtampa išsiskirsto. Priklausomai nuo stogo tipo, formos ir dangos, montuojami žaibo ėmikliai saugantys pagal apsaugos kampą, sferinio metodo skaičiavimais arba tinkliniu būdu.

Pasyvinės žaibosaugos sistemos gyvenamajam namui instaliacijos vizualizacija