Zibensaizsardzība – ir līdzekļu kopums, kas nodrošina dažādu ēku, cilvēku drošību ugunsgrēka, sagruvuma vai savainošanas, ko izraisījusi zibens izlāde. Parasti zibensaizsardzības sistēmas ir iedalītas:

 • ārējā aizsardzība – aizsardzība no tiešiem zibens spērieniem, ieskaitot zibens uztvērējus, zibensnovadītājus un iezemējumu;
 • iekšējā aizsardzība – aizsardzība pret augsta potenciāla un zibens elektromagnētiskā impulsa iedarbību, potenciālu izlīdzināšanas sistēmas, izmantojot impulsu vai varistora kompleksos pārsprieguma izlādētājus un ierobežotājus.

Mūsu pakalpojumi:

 • Tradicionālās, pasīvās zibensaizsardzības sistēmas;
 • Aktīvie zibensnovedēji ar elektroniku;
 • Jaunās paaudzes, nebojājošies Ingesco PDC zibensnovedēji;
 • Zibensaizsardzība daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām;
 • Zibensaizsardzība saules elektrostacijām;
 • Zibensaizsardzība komerciāliem un rūpnieciskiem objektiem;
 • Zibensaizsardzības risinājumi īpaša nolūka objektiem;
 • Zibensaizsardzības projektēšanas pakalpojumi;
 • Iezemējums;
 • B+C, D klases aizsardzība pret pārspriegumiem;